Lilleput Reiser   |   Org.nr 958366620   |   Tlf: 3221 3090   |   Fax: 3221 3099   |   lilleput@lilleput.no   |   Åpningstider - Ma-fre 8.30-16 lør stengt
Lilleput Reisers Siste Reis.
Lilleput Reiser sier sin siste takk som charter turoperatør.
Som mange av våre gjester har oppfattet ikke å være en "vanlig" flycharteroperatør i ordets kanskje noe negative forstand. 
Vi er ved veis ende. Vi tre på kontoret i Drammen sitter igjen.
Det ble så fryktelig stille her.  . . . Etter at vi har fått en så vidunderlig flott avsluttning som få kan tenke seg.
Med "hundrevis" av positive tilbakemeldinger.
Vi tre går nå hver til vårt, etter tilsammen 63 opplevelsesrike år med Lilleput. Berikende år, i den forstand at vi har kommunisert med, og truffet så mange mennesker som har reist med Lilleput.  . Ingen annen turoperatører har en gang ikke vært i nærheten av å ha så godt sammensatte grupper mennesker som dere våre Lilleput gjester. Dere våre gjester som har hatt så mye til felles med hverandre, hvilket igjen har beriket ferien til den enkelte. Vi vet at vennskap har oppstått. Mellom grekere og norske, og oss norske i mellom. Mange, mange hotelleiere har opp gjennom årene berømmet sine norske gjester for deres så ofte positive væremåte som gjest på deres hotell. Slik  mange hotelleiere og "uendelig" mange andre grekere så positivt omtaler dere "der ute"; Lilleputs gjester: Vi er stolte over det ! Dere har i minst like stor grad vært med på at Lilleput ble til det det ble, som oss som har sittet hjemme og tilrettelagt tingene etter våre beste evner.
"The Good Circle"
Takk for oss !

Vivi Haare                  Liv Reidun Grinde          Frode Schiøtz
Lilleput Reiser på Facebook

Bli venn med Lilleput Reisers Venner  FACEBOOK

gå til facebook.com
skriv Lilleput Reisers Venner og klikk inn.
fyll ut det som må til
Denne vil bli lunket direkte så snart som mulig

Lilleput Reiser   |   Org.nr 958366620   |   Tlf: 3221 3090   |   Fax: 3221 3099   |   lilleput@lilleput.no   |   Åpningstider - Ma-fre 8.30-16 lør stengt